Fundacja Aktywizacji i Rozwoju

KRS 0000160148

Adres: ul. Wolności 24 A, 28-221 Osiek

Kontakt: https://www.fundacjafarma.pl, mail magdalena.marynowska@fundacjafarma.pl, tel.  537-033-441,

https://www.facebook.com/fundacjafarma

Powiaty w których działa: Fundacja działa od 2005 r., a jej misją jest tworzenie przestrzeni do działania i przyjaznego miejsca do życia, aktywności i integracji mieszkańców. Działania fundacji m.in. polegają na: wsparciu finansowym i merytorycznym, realizacji programu grantowego, organizacji wydarzeń kulturalnych, festiwali, warsztatów, wystaw, cyklicznego kina plenerowego. Organizacja głównie działa na rzecz ludzi młodych, dorosłych i seniorów, którzy mają chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizowane projekty (wybrane): Program Grantowy Działaj Lokalnie , Inkubator Rozwoju Farma, Zakorzenione, Młodzież w Działaniu dla Gminy


FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.