Fundacja Arts

KRS 0000314641

Adres: Rynek 27, 32-400 Myślenice,

Kontakt: https://arts-fun.pl/, mail fundacja@arts-fun.pl, tel.  605 665 045

https://www.facebook.com/fundacjaARTS/

Powiaty w których działa: przede wszystkim powiat myślenickiOpis działalności: Fundacja ARTS wspiera rozwój społeczności lokalnych opartych na świadomości kulturowej i poczuciu tożsamości np. poprzez bycie badaczem i archiwistą własnego dziedzictwa przy wykorzystaniu narzędzia EtnoStoria . Arts szkoli z zakresu zarządzania NGO, ale także dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo zajmuje się promocją
dorobku lokalnych twórców i artystów.

Realizowane projekty (wybrane): Arts m.in . realizuje program grantowy Działaj Lokalnie, prowadzi
konsultacje i szkolenia K-orso oraz organizuje targi i akcje edukacyjne.


FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.