Fundacja Bieszczadzka

KRS 0000180514

Adres: ul.1 Maja 16, Ustrzyki Dolne, Poland

Kontakt: www.fundacjabieszczadzka.org, mail: biuro@fundacja.bieszczady.pl, tel. +48 13 469 72 97 www.facebook.com/Stowarzyszenie-Dobroczynne-Razem-64944739178690

Powiaty w których działa: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski a właściwie terenem działania jest
cały kraj i pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie

Opis działalności: Fundacja powstała w 2003 r., a jej misją jest rozwiązywanie problemów
gospodarczych, społecznych i ekologicznych poprzez zintegrowanie partnerskich działań NGO,
lokalnych przedsiębiorców, samorządów, szkół i innych instytucji publicznych służących jak
najlepszemu wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych do rozwoju turystycznego,
podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz stworzeniu spójnego programu zrównoważonego
rozwoju Bieszczadów.

Realizowane działania:

  • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom realizującym
    cele Fundacji
  • partnerskie wdrażanie opracowanych strategii rozwoju oraz wynikających z nich planów działania dla
    regionu bieszczadzkiego
  • aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie
    inwestycji i kierunków rozwoju Bieszczadów
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych regionu

Obszar działań: ekologia, rozwój lokalny, aktywizacja zawodowa, promocja idei wolontariatu

Realizowane projekty (wybrane): Działaj Lokalnie, Zielona Turystyka Karpacka

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.