Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

KRS 0000086304

Adres: ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Kontakt: https://wcee.org.pl , ekoedu@interia.eu, 54 232 76 82

Obszar działania: organizacja działa przede wszystkim na terenie powiaty włocławskiego

Opis działalności: Organizacja działa ponad 25 lat na rzecz środowiska przyrodniczego i edukacji
społeczeństwa nt. zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się m.in. w realizacji
warsztatów, organizacji plenerów, zielonych szkół i tworzeniu ścieżek dydaktycznych dla
dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów,
warsztatów, konkursów, plenerów artystyczno – przyrodniczych

Realizowane projekty: zajęcia edukacyjne, Ecosurvival w rekreacji i turystyce,
wydawnictwo włocławskiego przeglądu ekologicznego Ekowieści.


FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.