Naší sílou je:

Historie

Fungujeme již déle než 20 let a tvoříme prosperující síť komunitních nadací.

Znalosti a zkušenosti

Díky know-how, zdrojům a síti kontaktů mají naše komunitní nadace silné image v lokálním prostředí.

Nadační kapitál

Celkový kapitál všech členů činí 3,3 mil. zl.

Známe sociální potřeby

Znalost lokálních problémů nám umožňuje efektivně hledat řešení a zavádět společenské změny.

Dosah působnosti

Sdružujeme 15 nadací, které svými aktivitami pokrývají více než 50 gmin.

Silní lídři

Každá komunitní nadace má lídra, který zná lokální společenství, má jasně definované cíle a je hybnou sílou změn.

Síť členských organizací

Federace komunitních nadací

Fungujeme již více než 20 let a tvoříme prosperující síť komunitních nadací. Sdílením našich znalostí s ostatními inspirujeme, podporujeme a vytváříme změnu a posilujeme komunitní nadace a jejich partnery v aktivitách.

  • Silná značka sdružující 19 KN.
  • Expert v oblasti komunitních nadací a nadačního kapitálu.
  • Zastřešovací organizace pro všechny KN.

Co děláme

Inspirujeme Podporujeme a radíme
Vytváříme změnu

  • Granty a stipendia

    Bylo uděleno více než 3500 grantů ve výši téměř 1 mil. PLN a bylo financováno téměř 5800 stipendií ve výši 8,1 mil. PLN

  • Nadační kapitál

    Členové Federace mají nadační kapitál ve výši 3,3 mil. PLN a zaměstnávají více než 100 osob

Hodnoty Federace komunitních nadací

Dialog a pocit sounáležitosti

Záleží nám na skutečném dialogu, proto vytváříme otevřený prostor, ve kterém se vzájemně respektujeme, podporujeme, inspirujeme a učíme se jeden od druhého.

Důvěra a vztahy

Budujeme a spoluvytváříme sociální a podnikatelské partnerství jednající na základě společných cílů, vizí, hodnot a základů pro pozitivní změny probíhající v našich místních společenstvích.

Spojení lidí a spolupráce

Prostřednictvím kolektivního přístupu a aktivním zapojením členů FKN a našich partnerů vytváříme účinnější systém podpory pro nové a efektivní způsoby řešení sociálních problémů.

Síla společného jednání

Spolupráce, moudré využívání potenciálu a zdrojů každé komunitní nadace, koordinace společného úsilí, posilování efektivity přijatých rozhodnutí a realizovaných aktivit a maximalizace konečných výsledků.

  • Společně posilujeme místní filantropii

Reference

partnerů

Naši partneři

FKN v Polsku

Federace komunitních nadací v Polsku je sdružení seskupující komunitní nadace.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Podpora

Pomáhejte nám – společně vytvoříme dobrou a užitečnou organizaci.