Síť členských organizací

Federace komunitních nadací

Fungujeme již více než 20 let a tvoříme prosperující síť komunitních nadací. Sdílením našich znalostí s ostatními inspirujeme, podporujeme, vytváříme změnu a posilujeme komunitní nadace a jejich partnery v činnosti.

  • Silná značka sdružující 15 KN.
  • Expert v oblasti komunitních nadací.
  • Zastřešovací organizace pro všechny KN.

Společně tvoříme dobrou a užitečnou organizaci.

Federace komunitních nadací v Polsku

FKN v Polsku

Federace komunitních nadací v Polsku je sdružení seskupující komunitní nadace.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Podpora

Pomáhejte nám – společně vytvoříme dobrou a užitečnou organizaci.