O nás

Federace je od toho, aby se rychleji a efektivněji řešily problémy v činnosti komunitních nadací

 • Historie

 • Hodnoty

 • Správní rada

Historie

První komunitní nadace v Polsku vznikly na konci 90. let dvacátého století. Zpočátku je podporovala Akademie pro rozvoj filantropie v Polsku, ale postupně začaly budovat svou nezávislosti a samostatnost, což přispělo k vytvoření v roce 2000 neformální sítě komunitních nadací a v roce 2009 zapsání do Celostátního soudního rejstříku Federace komunitních nadací v Polsku (AKN). V současné době FKN sdružuje 15 nadací, které svými aktivitami pokrývají více než 50 gmin.

Poslání

Podpora lokální filantropie a rozvoj komunitních nadací v Polsku.

Činnost

Vytváříme prostor a hledáme možnosti pro rozvoj prosociálních a podnikatelských aktivit založených na společných cílech a hodnotách. Sdílením našich znalostí s ostatními inspirujeme, podporujeme a vytváříme změnu a posilujeme komunitní nadace a jejich partnery v činnosti.

Komunitní nadace, které podporujeme:

 • působí v oblasti místního rozvoje,
 • podporují aktivity pro zlepšení kvality života lokálního společenství,
 • realizují grantové, stipendijní a vzdělávací programy,
 • budují místní partnerství s podniky, veřejnou správou, nevládním sektorem a médii,
 • zajišťují různé zdroje financování a budují nadační kapitál.

Čísla a fakta

 • Během 20 let svého fungování komunitní nadace sdružené v FKN:
 • udělily více než 3500 dotací ve výši téměř 11 mil. PLN
 • financovaly téměř 5800 stipendií ve výši 8,1 mil. PLN
 • mají nadační kapitál ve výši 3,3 mil. PLN
 • zaměstnávají více než 100 osob
 • v roce 2020 dosáhly výnosů více než 10 mil. PLN

Hodnoty Federace komunitních nadací

Dialog a pocit sounáležitosti

Záleží nám na skutečném dialogu, proto vytváříme otevřený prostor, ve kterém se vzájemně respektujeme, podporujeme, inspirujeme a učíme se jeden od druhého.

Důvěra a vztahy

Budujeme a spoluvytváříme sociální a podnikatelské partnerství jednající na základě společných cílů, vizí, hodnot a základů pro pozitivní změny probíhající v našich místních společenstvích.

Spojení lidí a spolupráce

Prostřednictvím kolektivního přístupu a aktivním zapojením členů FKN a našich partnerů vytváříme účinnější systém podpory pro nové a efektivní způsoby řešení sociálních problémů.

Síla společného jednání

Spolupráce, moudré využívání potenciálu a zdrojů každé komunitní nadace, koordinace společného úsilí, posilování efektivity přijatých rozhodnutí a realizovaných aktivit a maximalizace konečných výsledků.

Náš tým

FKN v Polsku

Federace komunitních nadací v Polsku je sdružení seskupující komunitní nadace.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Podpora

Pomáhejte nám – společně vytvoříme dobrou a užitečnou organizaci.