Co děláme

Již déle než 20 let budujeme a staráme se o síť polských komunitních nadací a zapojujeme se do aktivit pro obecné dobro

  • Inspirujeme

  • Podporujeme

  • Školíme

Granty, stipendia, vzdělání

Inspirujeme a podporujeme

Záleží nám na posilování lokální filantropie a budování společenstev, ve kterých se všichni obyvatelé mohou zapojit do iniciativ, které zlepšují kvalitu života a prostředí, ve kterém každodenně žijí. Proto provádíme informační kampaně týkající se oživení prostoru pro občanskou angažovanost a propagujeme a podporujeme iniciativy komunitních nadací a jejich partnerů. Jsou to příklady dobré praxe, které mohou být šířeny různými organizacemi na jiných místech.

Školíme a radíme

Posilujeme komunitní nadace a jejich potenciál, podporujeme jejich aktivity a zlepšujeme práci lídrů a týmů, které spravují. Pořádáme komplexní a praktické workshopy, které pomáhají získat manažerské dovednosti a ukazují, jak pomocí inovativních nástrojů založených na designovém myšlení, metodice kolektivního dopadu a nekonvenčních řešení lze samostatně plánovat a implementovat strategické a taktické aktivity v souladu s posláním, cíli a filozofií organizace.

Školení, která jsou nejoblíbenější:

Vědomý a kompetentní sociální lídr:

– jak být efektivním lídrem – individuální a týmová efektivita a budování dobrých vztahů

Řízení organizace:

– Vytváření marketingové strategie organizace a budování a posilování image organizace,

– Efektivní komunikace a budování vztahů s okolím,

– Kreativní řešení sociálních problémů.

Vytváříme změnu

Vytváříme prostor a hledáme možnosti rozvoje pro prosociální a podnikatelské aktivity založené na společných cílech a hodnotách. Na základě principu kolektivního dopadu budujeme společně s našimi partnery efektivní systém podpory nových a efektivních způsobů řešení sociálních problémů.

Začněme od základů

čtěte více…

V reakci na povzbuzování dětí a mládeže k aktivnímu životnímu stylu, dosahování cílů a plnění snů jsme uspořádali celostátní soutěž, v jejímž rámci jsme předali 500 dárkových poukazů do prodejen 4F pro všechny vítěze ze 17 vojvodství.

Děkujeme hrdinům. Pomáháme jejich dětem

čtěte více…

V roce 2020 jsme uspořádali celostátní soutěž zaměřenou na propagaci aktivního životního stylu dětí a mládeže a podporu 1000 dětem zdravotnických pracovníků zapojených do boje proti viru SARS-CoV2 a onemocnění COVID- 19. Akci v jednotlivých vojvodstvích koordinovalo 20 místních organizací, včetně 15 komunitních nadací patřících do Federace, a vybralo 1000 žáků z celého Polska, kteří získali dárkové poukazy do prodejen oblečení 4F každý v hodnotě 500 zl. Ceny zajistila nadace Fundacja 4F Pomaga.

Nabízíme mnoho různých způsobů spolupráce jak pro komunitní nadace, obchodní partnery, tak i akademickou obec

FKN v Polsku

Federace komunitních nadací v Polsku je sdružení seskupující komunitní nadace.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Podpora

Pomáhejte nám – společně vytvoříme dobrou a užitečnou organizaci.