Władze

Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce

  • Zarząd Federacji

  • Komisja Rewizyjna

  • Specjalistka ds. komunikacji

Zarząd Federacji

Komisja Rewizyjna Federacji

Dorota Lenarczyk - warka@stowarzyszeniewarka.pl
Jolanta Turalska - fundusz@funduszlokalny.kielce.pl
Anna Przeździecka - fundacjasfl@gmail.com

Specjalistka ds. marketingu i komunikacji

Specjalistka ds. marketingu i komunikacji

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.