O nas

Federacja jest po to, aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w działalności Funduszy Lokalnych

 • Historia

 • Misja

 • Działalność

Historia

Pierwsze fundusze lokalne w Polsce powstały pod koniec lat 90. Początkowo były wspierane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, ale stopniowo zaczęły budować swoją niezależność i samodzielność co przyczyniło się do powstania w 2000 roku nieformalnej sieci funduszy lokalnych, a w 2009 r. zarejestrowanej w KRS Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce (FFL). Obecnie zrzeszonych w FFL jest 17 funduszy obejmujących swoimi działaniami ponad 50 gmin.

Misja

Promocja filantropii lokalnej oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.

Działalność

Tworzymy przestrzeń i szukamy możliwości rozwoju dla działań prospołecznych i biznesowych opartych o wspólne cele i wartości. Dzieląc się z innymi swoją wiedzą, inspirujemy, wspieramy, kreujemy zmianę i umacniamy  fundusze lokalne i ich partnerów w działaniu.

Standardy FFL

Celem opracowanych przez nas standardów jest zapewnienie transparentności i jakości funkcjonowania Federacji. Standardy znajdziecie  TUTAJ. 

Fundusze lokalne, które wspieramy:

 • działają w obszarze rozwoju lokalnego,
 • wspierają działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
 • realizują programy grantowe, stypendialne i edukacyjne,
 • budują lokalne partnerstwa z biznesem, administracją publiczną, sektorem NGO i mediami,
 • dbają o różnorodne źródła finansowania i budują kapitał żelazny.

Liczby i fakty

 • W ciągu 20 lat działalności fundusze lokalne zrzeszone w FFL:
 • przyznały ponad 3500 dotacji na kwotę blisko 11 mln PLN
 • ufundowały blisko 5800 stypendiów na kwotę 8,1 mln PLN
 • posiadają kapitał żelazny wynoszący 3,3 mln PLN
 • zatrudniają ponad 100 osób
 • w 2020 osiągnęły przychody wynoszące ponad 10 mln PLN

Wartości
Federacji Funduszy Lokalnych

Dialog i poczucie wspólnoty

Zależy nam na prawdziwym dialogu, dlatego tworzymy otwartą przestrzeń, w której wzajemnie szanujemy się, wspieramy, inspirujemy i uczymy od siebie nawzajem.

Zaufanie i relacje

Budujemy i współtworzymy partnerstwa społeczne i biznesowe działając w oparciu o wspólne cele, wizję, wartości i podstawy do pozytywnych zmian zachodzących w naszych społecznościach lokalnych.

Łączenie ludzi i współpraca

Poprzez kolektywne podejście (collective impact) i aktywne zaangażowanie członków FFL i naszych partnerów tworzymy skuteczniejszy system wsparcia dla nowych i efektywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Siła wspólnego działania

Współpraca, mądre wykorzystanie potencjału i zasobów każdego z funduszy lokalnych, koordynacja wspólnych wysiłków, wzmacnianie skuteczności podejmowanych decyzji i realizowanych działań oraz maksymalizacja efektów końcowych.

Nasz zespół

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.