FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU

KRS 0000328376

Adres: ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Kontakt: www.fundacja.lsr.pl, fundacja@lsr.pl, tel. 17 242 79 08, profil na Facebooku

Powiaty w których działa: leżajski

Opis działalności: Fundacja działa od i kontynuuje ideę oraz działalność Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego funkcjonującego od 1999 roku. Jej głównym celem jest rozwój społeczny oraz poprawa, jakości życia społeczności, poprzez wspieranie lokalnych projektów oraz prowadzenie programów stypendialnych. Fundacja kładzie też nacisk na zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu.

Obszar działań: edukacja, tradycja, kultura i sztuka, prawa kobiet, rozwój gospodarczy, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura fizyczna, krajoznawstwo, prawa człowieka, swobody obywatelskie

Realizowane projekty: Działaj Lokalnie, Program stypendialny
Największe osiągnięcia: ARFP przyznała nagrodę “Najefektywniejsza Organizacja Grantowa 2006

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.