STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY

KRS 0000030009

Adres: ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce

Kontakt: www.funduszlokalny.kielce.pl, fundusz@funduszlokalny.kielce.pl, tel. 730 696 423, profil na Facebooku

Powiaty w których działa: kielecki

Opis działalności: Stowarzyszenie działa od 2000 r. i jego głównym zadaniem jest zbiórka i przyznawanie środków finansowych w celu poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych w woj. świętokrzyskim. Beneficjentami funduszu lokalnego mogą być zarówno fundacje, jak i szkoły, domy kultury, kluby, lokalne stowarzyszenia oraz inne instytucje nienastawione na zysk, które prowadzą działania na rzecz danej społeczności.

Obszar działań: edukacja, kultura, sport, zdrowie

Realizowane projekty: Program Stypendialny Żaczek, stypendia pomostowe

Największe osiągnięcia: Świętokrzyski Bal Filantropów i utworzony dzięki niemu Program Stypendialny GRAND

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.