Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Stowarzyszenie jest dobrowolną, nie nastawioną na zysk organizacją, która zbiera fundusze z różnych źródeł i przeznacza je na działania zmierzające do poprawy warunków życia w społeczności lokalnej.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.