FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku jest niezależną, nie nastawioną na zysk, apolityczną organizacją filantropijną, której celem jest rozwój społeczny oraz poprawa, jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.