Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Stowarzyszenie jest dobrowolną, nie nastawioną na zysk organizacją, która zbiera fundusze z różnych źródeł i przeznacza je na działania zmierzające do poprawy warunków życia w społeczności lokalnej.

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dążymy do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy. Pomagamy rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych. Pochylamy się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych. Mamy odwagę angażować się w działania społeczne, wprowadzamy w życie duże i małe zamierzenia, które przynoszą innym radość, a nam satysfakcję. To nie zawsze są wielkie czyny, czasem tylko drobna pomoc.

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

Stowarzyszenie- Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY

KRS 0000030009 Adres: ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce Kontakt: www.funduszlokalny.kielce.pl, fundusz@funduszlokalny.kielce.pl, tel. 730 696 423, profil na Facebooku Powiaty w których działa: kielecki Opis działalności: Stowarzyszenie działa od 2000 r. i jego głównym zadaniem jest zbiórka i przyznawanie środków finansowych w celu poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych w woj. świętokrzyskim. Beneficjentami funduszu lokalnego mogą […]

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.