RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY

Raciborski Fundusz Lokalny rozpoczął swoją działalność w 1999 roku przy wsparciu i pod patronatem międzynarodowych organizacji chcących upowszechniać w Polsce ideę funduszy lokalnych (Community foundations). Wyróżnikami organizacji tego typu są działania na rzecz lokalnej społeczności, stała współpraca z organizacjami partnerskimi, oraz posiadanie kapitału żelaznego, który gwarantuje trwanie i zabezpieczenie działań statutowych fundacji.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.