FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

KRS 0000082324

Adres: Ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

Kontakt: https://www.flzb.lbl.pl/, flzb@lbl.pl, tel. 510733001, profil na Facebooku

Powiaty, w których działa: biłgorajski

Opis działalności: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna, która zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2019 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 5.643.806,00  zł w formie stypendiów, grantów i darowizn. FFLZB obsługuje 30 Wieczystych Funduszy Lokalnych oraz ponad 30 grup inicjatywnych.

Obszar działań: edukacja, kultura, zdrowie, sport, demokracja

Realizowane projekty: Działaj Lokalnie. Biłgorajski Fundusz Stypendialny. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO. WyMODELuj swoje marzenia. Fundusze Wieczyste.


Największe osiągnięcia: 2017 – dyplom wojewody lubelskiego za fundusz stypendialny, 2017 – Złoty Parasol NGO – nagroda związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, 2017 – nominacja Prezydenta RP do Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.