FUNDACJA “FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ – MŁODZI RAZEM”

KRS 0000216768

Adres: ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock

Kontakt: www.mlodzirazem.pl, fundusz@mlodzirazem.pl, tel. 514263249, www.facebook.com/flzpmlodzirazem/

Powiaty w których działa: płocki, sierpecki, gostyniński

Opis działalności: Fundacja istnieje od 2004 roku. Zajmuje się wyszukiwaniem i wspieraniem inicjatyw młodzieżowych oraz kształceniem liderów, którzy później będą pracować na rzecz swojego środowiska lokalnego. Misją funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miejscowości. Fundusz obejmuje swoim programem również szkoły, które stanowią miejsce zrzeszania młodzieży oraz nauczycieli, są też ważnym miejscem dla różnych działań społecznych. 

Obszar działań: edukacja, kultura, sprawy obywatelskie i ekologia.

Realizowane projekty: Działaj Lokalnie, stypendia pomostowe, projekty edukacyjne, Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu, Turystyka kulturowa – coś dla mnie coś dla ciebie

Największe osiągnięcia: Nagrody: GODNI NAŚLADOWANIA – „Za działania edukacyjne aktywizujące młodzież i kształcące liderów oraz podejmowane inicjatywy na rzecz wzmacniania lokalnych więzi społecznych”. „Przyjaciel Maltańczyków, 2009” – nagroda przyznana przez Maltańską Służbę Medyczną. Nagroda PAFW oraz ARF w Polsce za dobrą praktykę Działaj lokalnie – rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego – 5000 zł. Iwona Marczak – Prezes FLZP „Młodzi Razem” – współzałożycielka i prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej. Za działania na rzecz lokalnego środowiska została uhonorowana przez Ministra Środowiska RP – Odznaką Honorową za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.