FUNDACJA “SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”

KRS 0000026308

Adres: Pl. Kościuszki 9, 16-100 Sokółka

Kontakt: www.fundacjasfl.pl, fundacjasfl@gmail.com, tel. 784871274, Profil na Facebooku

Powiaty w których działa: sokólski

Opis działalności: Główną misją Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie edukacji oraz ich rozwoju. Fundacja zajmuje się poszukiwaniem darczyńców oraz tworzeniem programów. Fundacja inicjuje również działania – imprezy charytatywne, podczas których prowadzone są zbiórki pieniężne, głównie w celach stypendialnych. Istotne jest również angażowanie społeczności lokalnej

 oraz dawanie przykładu wzajemnego wsparcia. 

Obszar działań: edukacja, kultura

Realizowane projekty: Świetlice Środowiskowe „Koniczynka” i „Stokrotka”. „Działaj Lokalnie”. Program stypendialny „Sokół”, program stypendialny „Prymus”, program stypendialny: stypendia imienne. Dożywianie w ramach projektu „Żółty Talerz”. Ogólnopolskie Zbiórki Żywności. 

Największe osiągnięcia: nawiązanie kontaktu z zagranicznym darczyńcą – P. Anna Sokolik z Nowego Jorku. Ufundowała ona stypendia dla uczniów klas maturalnych oraz studentów wszystkich rodzajów studiów stacjonarnych i zaocznych w wysokości 21 000 dolarów amerykańskich na rok szkolny, począwszy od września 2011 r.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.