Fundacja Wspomagania Wsi

KRS 0000136874

Adres: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

Kontakt: https://fundacjawspomaganiawsi.pl , 22 636-25-70

Obszar działania: siedziba mieści się w Warszawie, ale organizacja prowadzi działalność
na terenie całej Polski

Opis działalności: Od ponad 30 lat wspiera społeczne i gospodarcze inicjatywy mieszkańców obszarów
wiejskich. Obecnie organizacja prowadzi program dla sołtysek i sołtysów, młodzieży oraz
przedstawicieli organizacji wiejskich, wspierając aktywność obywatelską na rzecz
własnych wspólnot. FWW współpracuje z samorządowcami, prowadzi portale internetowe
Witryna Wiejska , Wszechnica oraz udziela niskooprocentowanych pożyczek
mikroprzedsiębiorcom z terenów wiejskich.

Realizowane projekty: Sołectwo na nowe czasy, Zakorzenione, Gmina Przyjazna wodzie,
Mikropożyczki FWW, Akademia Wójta, Edukacja finansowa


FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.