FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI EŁCKIEJ PRZY EŁCKIM STOWARZYSZENIU AKTYWNYCH STOPA

KRS 0000233904 

Adres: ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk

Kontakt: http://www.stopa.org.pl/co-robimy/fundusz-lokalny-ziemi-ełckiej, elckifunduszlokalny@gmail.com, tel. 608305766, profil na Facebooku

Powiaty w których działa: ełcki

Opis działalności: Misją Funduszu jest łączenie różnych środowisk w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju ich pasji. Fundusz w swoje inicjatywy angażuje dzieci, młodzież, rodziców oraz lokalnych przedsiębiorców. W głównej mierze jego inicjatywy opierają się na podnoszeniu jakości edukacji oraz działań na rzecz potrzebujących. 

Obszar działań: edukacja, współpraca, działalność charytatywna

Realizowane projekty: program grantowy „Stoofka na start”

Największe osiągnięcia: Nagroda Animatora Roku dla Pawła Wilka przyznana przez Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.