LOKALNA FUNDACJA FILANTROPIJNA PROJEKT

KRS 0000093022

Adres: ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn

Kontakt: www.fundacja-projekt.pl, lffprojekt@wp.pl, 603636932, profil na Facebooku

Powiaty w których działa: kwidzyński, sztumski

Opis działalności: Fundacja działania na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności ziemi kwidzyńskiej. Pomaga ludziom realizować ciekawe pomysły, tak aby w przyszłości ludzie „MOGLI POMÓC SOBIE SAMYM”.

Obszar działań: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 

Realizowane projekty: Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej „Wieczorne nastroje”, Szkoła z Talentem, Smaki Jesieni, Klub Dobrej Piosenki, Klub Kobiet Aktywnych, Działaj Lokalnie
Największe osiągnięcia: nagroda Starosty w 2006 r., nagroda Burmistrza Miasta Kwidzyna 2005r., Nagroda wójta gminy Gardeja 2008r., Prezes fundacji Mieczysław Dzikowski wielokrotnie otrzymał tytuł człowieka roku od Burmistrza Miasta Kwidzyna, a Dorota Kurjata w 2016 r. i 2017 r. nagrodę wójta gminy Gardeja.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.