NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

KRS 0000047959

Adres: Kamionka 7, 13-100 Nidzica

Kontakt: https://www.funduszlokalny.nidzica.pl , niezapominajka@nidzica.pl, tel. 729 280 011, profil na Facebooku

Powiaty w których działa: nidzicki

Opis działalności: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne. Działalność Fundacji koncentruje się wokół czterech obszarów: stypendia dla uczniów i studentów, finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych, programy edukacyjne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, działalność charytatywna – organizacja wydarzeń i imprez dobroczynnych

Obszar działań: rozwój edukacji, kultura, ochrona środowiska i sprawy obywatelskie

Realizowane projekty: program stypendialny MAP ( Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości), program stypendialny ŻAK, program grantowy Działaj Lokalnie i FIO Warmia Mazury Lokalnie, program edukacyjny „Złotówka do szczęścia”, Wakacje w Niezapominajce, Bieg Niezapominajki, Festiwal Piosenki Dziecięcej w Kamionce,  Piknik Naukowy w Kamionce, gala GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE, BAL CHARYTATYWNY w ostatnią sobotę karnawału z przeznaczeniem na programy stypendialne.
Największe osiągnięcia: dla NFL w 2001 r. nagroda 25.000 zł z Fundacji Batorego i Deutsche Bank Polska S.A za projekt Porządnie poza rządem, 2009 rok Społecznik roku Barbara i Krzysztof Margol oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2010 r. Laur Gospodarności z Fundacji Rataja, nagroda w kwocie 75.000 zł na stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży w Kamionce, w 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Barbarę i Krzysztofa Margol Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.