STOWARZYSZENIE Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa

KRS 0000160318

Adres: ul. Warszawska 45, 05-660 Warka

Kontakt: www.stowarzyszeniewarka.pl, warka@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412 www.facebook.com/stowarzyszenie.warka/

Powiaty w których działa: grójecki

Opis działalności: Wspieramy rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego i wyzwalamy społeczną energię. Przyznajemy dotacje, szkolimy i doradzamy aktywnym sołectwom, organizacjom, grupom młodzieżowym i senioralnym. Promujemy region.

Obszar działań: rozwój lokalny, edukacja, kultura, turystyka (Szlak Jabłkowy). 

Realizowane projekty: Jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie, prowadzimy wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rozwijamy Szlak Jabłkowy, wspieramy aktywizację seniorów, współorganizujemy lokalne imprezy kulturalno-animacyjne.

Największe osiągnięcia i nagrody: Nagroda dla Najefektywniejszego Ośrodka Działaj Lokalnie 2020

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.