ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

KRS 0000146021

Adres: ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec

Kontakt: http://www.zfr.org.pl/, zfr@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77, facebook.com/ZywieckaFundacjaRozwoju

Powiaty w których działa: żywiecki

Opis działalności: Organizacja aktywnie angażująca się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Realizuje programy grantowe, stypendialne i edukacyjne oraz inicjatywy mające na celu aktywizację społeczną, zawodową i rozwój aktywnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

Obszar działań: : edukacja, kultura i sztuki, ekologia, zdrowie

Realizowane projekty: Działaj lokalnie, program stypendialny Żywiec pasją, CIS, Kulturalny Żywiec, Żywiec Bez Czadu, Debaty oxfordzkie, AOON, Giving Circle

Największe osiągnięcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała nagrodę za kampanię 1% – 2014, za współpracę z wolontariuszami, 2015, za efektowny fundraising, 2010.

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.